O nás

DUDA služby DDD s.r.o.

Základy firmy DUDA služby DDD s.r.o. položil v roce 1988 Zdeněk Duda ekonomickým pronájmem střediska DDD tehdejšího Podniku služeb Pelhřimov, které v březnu roku 1990 zprivatizoval formou založení fyzické osoby a zavedl název Zdeněk Duda, DDD Servis Pelhřimov. V období let 2005 – 2009 se tato firma stala i zaměstnavatelem.

Koncem roku 2009 přichází do firmy syn Tomáš a spolu se Zdeňkem, ruší statut zaměstnavatele a zakládají rodinné sdružení Zdeněk a Tomáš Dudovi, DDD Servis Pelhřimov. Toto sdružení vydrží působit až do změny zákona v roce 2019, kdy oba společníci zakládají formu právnické osoby s názvem DUDA služby DDD s.r.o., ve které jsou oba jednatelé s 50% podílem.

Zabezpečujeme

Naše služby

Společnost DUDA služby DDD s.r.o. zajišťuje hygienické služby v oblastech Speciální ochranné deratizace, dezinsekce a dezinfekce především pro potravinářskou, zdravotnickou, komunální a zemědělskou sféru.

Bez názvu (900 × 700 px)

Hygienické normy

  • Pravidelné kontroly smluvního charakteru se zpracováním dohlížených prostor na platné hygienické normy pro výrobu potravin (čokoládových, škrobárenských, pekařských, cukrářských výrobků), zpracování živočišných produktů jako jsou jatka a bourárny masa, kuchyně, restaurace, bufety apod.

Dezinfekce a asanace hmyzu a hlodavců​

  • Zajišťujeme  asanaci zasídlení obtížného hmyzu a hlodavců, jako jsou skladištní škůdci (pilous, lesák, potemník atp.), švábovitý hmyz, potkani, krysy, myši, vosy, sršni, divoké včely, mravenci a mravenci pharao, dřevokazný hmyz, všeobecně hmyzu ohrožujícího zdraví, majetky občanů a bezpečí chovů zvířat. Do těchto služeb též spadá likvidace štěnic v bytech, hotelích a jiných ubytovacích prostorách, repelentní popraše na vypuzování drobných šelem, jako jsou kuny a lasice. Dezinfekce prostor (ULV – studený aerosol, FOG – teplý aerosol) a povrchů, poradenství v oblasti ošetření krovů střech, odstraňování pachů (dezodorizace) z různých prostor, jako jsou technické rozvody, společné prostory domů apod.

Fumigace vytěženého dřeva

  • Provádíme fumigaci vytěženého dřeva pomocí vysoce toxických plynů, prázdných skladů zemědělských produktů a vlastních uskladněných produktů.

Pro uvedené činnosti má firma DUDA služby DDD s.r.o. všechna platná osvědčení a pověření, je členem Evropského sdružení CEPA, Sdružení pracovníků dezinfekce, dezinsekce a deratizace ČR a služby provádí vždy v souladu s platnými zákony, nařízeními a jejich dodatky pro výše uvedené oblasti.

Naše práce

Realizované projekty

Kontakt

Kontaktní informace

Tomáš Duda
jednatel
tel.: 721 572 638
tomas.duda.ddd@gmail.com

DUDA služby DDD s.r.o.

Křemešnická 1042, 393 01 Pelhřimov

IČO: 08203750

Zdeněk Duda
jednatel
tel.: 721 572 638
zdenek.duda.ddd@gmail.com

Napište nám